Словник HR-термінів

Керуванням по цілям (MBO)

Що таке "Управління по цілям" (MBO)?

Також відоме як управління за результатами (MBR), управління по цілям - це процес, орієнтований на результати, який націлений на визначення цілей всередині організації, щоб поведінка могла бути погоджено з досягненням цих цілей. Теорія, що лежить в основі MBO, полягає в тому, що люди більш мотивовані і продуктивні, коли вони чітко розуміють свої ролі і обов'язки.

MBO є підхід, заснований на співпраці, оскільки як керівники, так і співробітники отримують мети в ході колективного обговорення, а їх поведінка і дії оцінюються в порівнянні з поставленими цілями. Досягнення цілей часто стимулюється, найчастіше за допомогою заохочувальних виплат або непрямих компенсацій.